05/04/18  Tin của trường  71
Ngồi gần em Bình Hụ
 25/04/16  Tin của trường  291
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Cẩm Lộc.