27/09/19  Tin của trường  421
Hoạt động ngoại khóa " Chúng em với an toàn giao thông" của các em trường Tiểu học Cẩm Lộc diễn ra ngày  27/9/2019
 22/05/19  Tin tức - Sự kiện  390
Các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Chăm sóc Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ được Liên đội thực hiện thường xuyên
 22/05/19  Tin tức - Sự kiện  324
  Năm học 2018-2019 Liên đội TH Cẩm Lộc đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỉ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho học sinh toàn trường. Các hoạt động giáo dục phong phú đa dạng như xem các clip, đóng các tình huống, trả lời các tình huống ... được các em rất hào hứng. Qua hoạt động trang bị cho các em ...