DỰ KIẾN MINH CHỨNG KĐCLGD

iêu chíTên minh chứngMã minh chứngNgười lưu giữNgười thu thậpThời gianTrạng thái
1.1Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về định hướng phát triển kinh tếH1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị VinhTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp về chỉ tiêu phát triển, định hướng phát triển kinh tếH1.1.1Nguyễn Thị LanNguyễn Thị LanTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Các báo cáo sơ kết, tổng kết.H1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị VinhTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác.H1.1.1Nguyễn Thị LanNguyễn Thị LanTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Các văn bản của hội đồng trường trong việc giám sát việc thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trườngH1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị VinhTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Báo cáo,biên bản có nội dung rà soát bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển.H1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị VinhTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Văn bản bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường được cấp có thẩm quyền phê duyệtH1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị VinhTừ 26/02/2019 Đến 12/04/2019 
1.1Đường dẫn truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Phòng GDĐT hoặc Cổng thông tin điện tử của nhà trường có đăng tải nội dung chiến lược phát triểnH1.1.1Nguyễn Thị LanChu Thị Vinh  
1.2Quyết định thành lập hội đồng trường đối với trường công lập (hội đồng quản trị đối với trường tư thục).H1.1.02Nguyễn Thị LanChu Thị Vinh  
1.2Quyết định thành lập hội đồng tư vấn.H1.1.02    
1.2Biên bản của các hội đồng có nội dung liên quan.H1.1.02    
1.2Các kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt và nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng quản trị.H1.1.02    
1.2Các báo cáo sơ kết, tổng kết.H1.1.02    
1.2Các biên bản có liên quan về việc kiểm tra của các cơ quan chức năngH1.1.02    
1.2Quyết định thành lập hội đồng thi đua, khen thưởng.H1.1.02    
1.2Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật (nếu có).H1.1.02    
1.2Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác.H1.1.02    
1.3Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biển bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,…).H1.1.3Chu Văn HùngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Các văn bản có liên quan của công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác (hội cựu giáo chức, hội khuyến học,…).H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường.H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi ủy, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ đảng,…);H1.1.3Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Nghị quyết, quyết định, giấy khen, bằng khen của đảng ủy cấp trên công nhận chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụH1.1.3Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác.H1.1.3Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Báo cáo có liên quan của chi bộ nhà trường.H1.1.3    
1.3Nghị quyết, Quyết định hoặc Giấy khen, Bằng khen,… của tổ chức Đảng cấp trên công nhận tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác của nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.H1.1.3    
1.3Các văn bản có liên quan của công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác (hội cựu giáo chức, hội khuyến học,…).H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường.H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biển bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,…).H1.1.3Chu Văn HùngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Văn bản của tổ chức Đảng cấp trên có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện các hoạt động của tổ chức tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác.H1.1.3Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Các văn bản có liên quan của công đoàn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác (hội cựu giáo chức, hội khuyến học,…).H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường (hoặc nghị quyết, biển bản đại hội công đoàn, quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch,…).H1.1.3Chu Văn HùngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.3Quyết định thành lập (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội) chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường.H1.1.3Trần Thị BíchLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Kế hoạch hoạt động của tổ theo tháng, học kỳ, năm học.H1.1.04Chu Văn HùngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Danh sách đăng ký thi đua và biên bản họp công tác thi đua của tổ.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn.H1.1.04Chu Văn HùngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Các quyết định khen thưởng của các cấp đối với các tổ, biên bản xếp loại của các tổ.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng nămH1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Báo cáo sơ kết, tổng kết.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Biên bản kiểm kê tài liệu, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ của tổ và của nhà trường hàng năm.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác.H1.1.04Nguyễn Thị LanLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.4Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.H1.1.04Phan Thị Thu HằngLộc Hoàng Anh Nguyên  
1.5Sổ đăng bộH1-1.5-01    
1.5Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng nămH1-1.5-10    
1.5Phiếu lấy ý kiến học sinh về việc được tổ chức các hoạt động trong lớpH1-1.5-11    
1.5Các hình ảnh, bài viết về tổ chức lớp học, linh hoạt và phù hợp với các hình thức hoạt động giáo dụcH1-1.5-12    
1.5Sổ theo dõi sỹ số học sinhH1-1.5-02    
1.5Thống kê số lớp, học sinh từng năm họcH1-1.5-03    
1.5Giáo án tiết sinh hoạt lớpH1-1.5-04    
1.5Biên bản bình bầu thi đua của lớpH1-1.5-05    
1.5Sổ chủ nhiệmH1-1.5-06    
1.5Các báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.5-07    
1.5Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó)H1-1.5-08    
1.5Biên bản họp bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởngcủa các lớp hoặc văn bản của giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định lớp trưởng, lớp phó luân phiên hằng nămH1-1.5-09    
1.6Sổ quản lý các văn bản, công vănH1-1.6-01    
1.6Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-1.6-10    
1.6Danh mục hồ sơ lưu trữ của nhà trườngH1-1.6-02    
1.6Các minh chứng về việc lưu trữ hồ sơ, văn bản: ảnh, phần mềm theo dõiH1-1.6-03    
1.6Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-1.6-04    
1.6Các biên bản, kết luận, thông báo liên quan của các cấp có thẩm quyềnH1-1.6-05    
1.6Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.6-06    
1.6Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trườngH1-1.6-07    
1.6Phần mềm quản lý hành chính, tài chính và tài sản của nhà trườngH1-1.6-08    
1.6Biên bản kiểm tra hoặc kết luận của cấp trên về việc thanh tra, kiểm toán,…) có đánh giá về các nội dung có liên quanH1-1.6-09    
1.7Kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hằng nămH1-1.7-01    
1.7Các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoànH1-1.7-10    
1.7Quyết định, giấy triệu tập cử giáo viên đi học tập bồi dưỡngH1-1.7-11    
1.7Văn bằng, chứng chỉ của cán bộ quản lý, giáo viênH1-1.7-12    
1.7Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức hằng nămH1-1.7-13    
1.7Kế hoạch hoạt động của nhà trườngH1-1.7-14    
1.7Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hằng nămH1-1.7-15    
1.7Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác của công đoànH1-1.7-16    
1.7Báo cáo sơ kết, tổng kết.H1-1.7-17    
1.7Kế hoạch cá nhân của giáo viênH1-1.7-02    
1.7Các văn bản (hoặc biên bản cuộc họp) liên quanH1-1.7-03    
1.7Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viênH1-1.7-04    
1.7Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-1.7-05    
1.7Kế hoạch giáo dụcH1-1.7-06    
1.7Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hằng nămH1-1.7-07    
1.7Các báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.7-08    
1.7Bảng nhận chế độ lương và các chế độ phụ cấp khác của giáo viên hằng thángH1-1.7-09    
1.8Kế hoạch giáo dụcH1-1.8-01    
1.8Nghị quyết họp hội đồng nhà trường có liên quanH1-1.8-10    
1.8Biên bản sinh hoạt chuyên môn có nội dung liên quanH1-1.8-11    
1.8Kế hoạch giáo dục của nhà trườngH1-1.8-12    
1.8Biên bản kiểm tra của cấp có thẩm quyền có nội dung liên quanH1-1.8-13    
1.8Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận,… của cấp có thẩm quyềnH1-1.8-14    
1.8Kế hoạch giáo dục của giáo viênH1-1.8-02    
1.8Sổ khen thưởng, kỷ luậtH1-1.8-03    
1.8Sổ ghi nội dung các cuộc họp chuyên mônH1-1.8-04    
1.8Biên bản sinh hoạt chuyên mônH1-1.8-05    
1.8Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.8-06    
1.8Biên bản kiểm tra của cấp trên có liên quanH1-1.8-07    
1.8Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viênH1-1.8-08    
1.8Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-1.8-09    
1.9Các biên bản liên quanH1-1.9-01    
1.9Hồ sơ và các biểu thống kê công khai của nhà trườngH1-1.9-10    
1.9Biên bản tự kiểm tra và kiểm tra của các cấp về việc thực hiện quy chế dân chủH1-1.9-11    
1.9Bảng công khai các biện pháp và cơ chế giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trườngH1-1.9-12    
1.9Nghị quyết sinh hoạt của các tổ chuyên mônH1-1.9-13    
1.9Kế hoạch, báo cáo của Ban thanh tra nhân dânH1-1.9-14    
1.9Báo cáo sơ kết, tổng kết công đoànH1-1.9-15    
1.9Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chứcH1-1.9-02    
1.9Báo cáo của Ban thanh tra nhân dânH1-1.9-03    
1.9Báo cáo của Công đoànH1-1.9-04    
1.9Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.9-05    
1.9Hồ sơ tiếp công dânH1-1.9-06    
1.9Quy chế dân chủ của nhà trườngH1-1.9-07    
1.9Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-1.9-08    
1.9Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trườngH1-1.9-09    
1.1Các phương án liên quanH1-1.10-01    
1.1Các bài viết tuyên truyền về chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hạiH1-1.10-10    
1.1Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-1.10-11    
1.1Biên bản họp hội đồng nhà trườngH1-1.10-12    
1.1Biên bản xử lý các vụ việc có liên quanH1-1.10-13    
1.1Sổ ghi chép của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nội dung liên quanH1-1.10-14    
1.1Các hình ảnh, tư liệu (nếu có)H1-1.10-15    
1.1Biên bản họp triển khai các phương ánH1-1.10-16    
1.1Văn bản phối hợp với cơ quan công an có nội dung liên quanH1-1.10-02    
1.1Hợp đồng với tổ chức, cá nhânH1-1.10-03    
1.1Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩmH1-1.10-04    
1.1Hộp thư góp ý của nhà trườngH1-1.10-05    
1.1Số điện thoại đường dây nóng của nhà trườngH1-1.10-06    
1.1Biên bản xử lý các thông tin phản ánh của người dân (nếu có)H1-1.10-07    
1.1Biên bản (hoặc kết luận, thông báo) của cơ quan công an, chính quyền địa phương có liên quanH1-1.10-08    
1.1Phiếu hỏi (lấy ý kiến) học sinh về hiện tượng kỳ thị, bạo lực, vi phạm về bình đẳng giới trong lớp, trườngH1-1.10-09    
2.1Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viênH1-2.1-01    
2.1Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chình trịH1-2.1-10    
2.1Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trịH1-2.1-11    
2.1Biên bản lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên góp ý về công tác quản lý giáo dục của nhà trường hằng nămH1-2.1-12    
2.1Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng nămH1-2.1-02    
2.1Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-2.1-03    
2.1Các hình thức khen thưởng hiệu trưởng, phó hiệu trưởngH1-2.1-04    
2.1Công văn triệu tập, quyết định cử đi họcH1-2.1-05    
2.1Văn bản triệu tập hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên mônH1-2.1-06    
2.1Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấnH1-2.1-07    
2.1Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dụcH1-2.1-08    
2.1Sổ khen thưởng, kỷ luậtH1-2.1-09    
2.2Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viênH1-2.2-01    
2.2Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường, công đoànH1-2.2-10    
2.2Báo cáo sơ kết, tổng kết. - Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo của nhà trườngH1-2.2-11    
2.2Đạt ít nhất 60%H1-2.2-12    
2.2Đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 65%H1-2.2-13    
2.2Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viênH1-2.2-14    
2.2Hồ sơ thi đuaH1-2.2-15    
2.2Kết quả nghiên cứu khoa học được cấp có thẩm quyền công nhậnH1-2.2-16    
2.2Các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyềnH1-2.2-17    
2.2Danh sách giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viênH1-2.2-18    
2.2Sổ khen thưởng, kỷ luậtH1-2.2-02    
2.2Bảng phân công chuyên môn của nhà trườngH1-2.2-03    
2.2Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạoH1-2.2-04    
2.2Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng nămH1-2.2-05    
2.2Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-2.2-06    
2.2Danh sách giáo viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạoH1-2.2-07    
2.2Danh sách giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo của nhà trườngH1-2.2-08    
2.2Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm của nhà trường theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viênH1-2.2-09    
2.3Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viênH1-2.3-01    
2.3Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụH1-2.3-10    
2.3Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụH1-2.3-11    
2.3Sổ khen thưởng, kỷ luậtH1-2.3-02    
2.3Danh sách nhân viên của nhà trường có thông tin về trình độ đào tạo và nghiệp vụH1-2.3-03    
2.3Bảng phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên hằng nămH1-2.3-04    
2.3Bản tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại nhân viên hằng nămH1-2.3-05    
2.3Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-2.3-06    
2.3Bảng phân công nhiệm vụ cho nhân viên, giáo viên hằng nămH1-2.3-07    
2.3Danh sách đánh giá xếp loại nhân viên hằng nămH1-2.3-08    
2.3Văn bản triệu tập nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụH1-2.3-09    
2.4Sổ đăng bộH1-2.4-01    
2.4Học bạ học sinhH1-2.4-02    
2.4Sổ liên lạcH1-2.4-03    
2.4Phiếu hỏi về việc đảm bảo các quyền cho học sinh của trườngH1-2.4-04    
2.4Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-2.4-05    
2.4Sổ chủ nhiệmH1-2.4-06    
2.4Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờH1-2.4-07    
2.4Các hình thức khen thưởng đối với học sinh của nhà trườngH1-2.4-08    
3.1Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường (nếu có)H1-3.1-01    
3.1Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-3.1-02    
3.1Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường (nếu có)H1-3.1-03    
3.1Các hình ảnh liên quan (nếu có)H1-3.1-04    
3.1Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.1-05    
3.1Hố sơ thiết kế xây dựng của nhà trườngH1-3.1-06    
3.1Các hình ảnhliên quan (nếu có)H1-3.1-07    
3.1Hồ sơ hình ảnh, tư liệu liên quan (nếu có)H1-3.1-08    
3.2Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.2-01    
3.2Các hình ảnh, tư liệu liên quan (nếu có)H1-3.2-02    
3.2Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-3.2-03    
3.2Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chấtH1-3.2-04    
3.2Các hình ảnh liên quan (nếu có)H1-3.2-05    
3.2Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trườngH1-3.2-06    
3.2Biên bản kiểm tra tài sảnH1-3.2-07    
3.3Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trườngH1-3.3-01    
3.3Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.3-02    
3.3Các hình ảnh liên quan (nếu có)H1-3.3-03    
3.3Biên bản kiểm tra tài sảnH1-3.3-04    
3.3Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-3.3-05    
3.3Các biên bản đánh giá của cấp có thẩm quyềnH1-3.3-06    
3.4Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.4-01    
3.4Hóa đơn thu tiền nước hằng thángH1-3.4-10    
3.4Biên bản kiểm tra tài sảnH1-3.4-02    
3.4Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế về nước sạchH1-3.4-03    
3.4Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-3.4-04    
3.4Các hình ảnh liên quan (nếu có)H1-3.4-05    
3.4Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trườngH1-3.4-06    
3.4Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên quanH1-3.4-07    
3.4Hợp đồng thu gom và vân chuyển rácH1-3.4-08    
3.4Hợp đồng cung cấp nước sạchH1-3.4-09    
3.5Thống kê danh mục thiết bị, đồ dung, đồ chơi của nhà trườngH1-3.5-01    
3.5Thống kê danh mục thiết bị dạy học do giáo viên tự làmH1-3.5-10    
3.5Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn với các thành viên trong tổ chuyên mônH1-3.5-11    
3.5Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.5-02    
3.5Biên bản kiểm kê tài sảnH1-3.5-03    
3.5Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quanH1-3.5-04    
3.5Bảng thống kê các thiết bị được sửa chữa hằng nămH1-3.5-05    
3.5Hóa đơn sửa chữa các thiết bịH1-3.5-06    
3.5Hợp đồng kết nối mạng LANH1-3.5-07    
3.5Hóa đơn thanh toán tiền Internet hằng tháng của nhà trườngH1-3.5-08    
3.5Đánh giá phản hồi của cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường truyền InternetH1-3.5-09    
3.6Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-3.6-01    
3.6Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng có nội dung liên quanH1-3.6-02    
3.6Quyết định công nhận Thư viện trường học đạt chuẩn (trở lên)H1-3.6-03    
3.6Quyết định công nhận Thư viện trường học tiên tiến (trở lên)H1-3.6-04    
3.6Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-3.6-05    
4.1Văn bản thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trườngH1-4.1-01    
4.1Các văn bản, video (nếu có) có nội dung liên quanH1-4.1-10    
4.1Biên bản họp giữa ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trườngH1-4.1-11    
4.1Danh sách các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất�H1-4.1-12    
4.1Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinhH1-4.1-02    
4.1Báo cáo hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinhH1-4.1-03    
4.1Các biên bản họp cha mẹ học sinhH1-4.1-04    
4.1Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-4.1-05    
4.1Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-4.1-06    
4.1Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyềnH1-4.1-07    
4.1Biên bản họp cha mẹ học sinhH1-4.1-08    
4.1Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cho mẹ học sinhH1-4.1-09    
4.2Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-4.2-01    
4.2Các văn bản của cấp có thẩm quyền công nhận nhà trường đạt danh hiệu đơn vị văn hóaH1-4.2-10    
4.2Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,… của địa phương được tổ chức tại nhà trườngH1-4.2-11    
4.2Các văn bản của nhà trường tham mưu với cấp ủy Đảng, chình quyền địa phương để thự hiện kế hoạch giáo dụcH1-4.2-02    
4.2Các văn bản, hình ảnh, tư liệu có liên quanH1-4.2-03    
4.2Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-4.2-04    
4.2Sổ quản lý tài sản, tài chínhH1-4.2-05    
4.2Các văn bản của nhà trường tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho nhà trường từng bước thực hiện phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triểnH1-4.2-06    
4.2Các báo cáo liên quan của chi bộ đảng, của nhà trường, công đoàn và các tổ chức khác trong nhà trườngH1-4.2-07    
4.2Sổ công tác ĐộiH1-4.2-08    
4.2Các hình ảnh, tư liệu về hoạt động lễ hội, sự kiện,�H1-4.2-09    
5.1Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-5.1-01    
5.1Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu họcH1-5.1-02    
5.1Các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục (Sở GDĐT, Phòng GDĐT)H1-5.1-03    
5.1Kế hoạch giáo dụcH1-5.1-04    
5.1Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-5.1-05    
5.1Các biên bản kiểm tra, đánh giá của cấp có thẩm quyềnH1-5.1-06    
5.1Kế hoạch giáo dục được bổ sung (nếu có)H1-5.1-07    
5.1Báo cáo của hội đồng trường về giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trườngH1-5.1-08    
5.2Sổ nghị quyết và kế hoạch công tácH1-5.2-01    
5.2Các hình thức khen thưởng của học sinhH1-5.2-10    
5.2Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có)H1-5.2-11    
5.2Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của học sinhH1-5.2-12    
5.2Sổ nghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờH1-5.2-13    
5.2Các báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệmH1-5.2-14    
5.2Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên mônH1-5.2-02    
5.2Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờH1-5.2-03    
5.2Kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, tổ văn phòng của giáo viên được phê duyệtH1-5.2-04    
5.2Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-5.2-05    
5.2Văn bản/biên bản họp của các tổ chức trong nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương trìnhH1-5.2-06    
5.2Chương trình giáo dục của nhà trường đã được điều chỉnhH1-5.2-07    
5.2Kế hoạch giáo dục của nhà trường, của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, của giáo viên được phê duyệtH1-5.2-08    
5.2Các báo cáo chuyên đề của nhà trường và tổ chuyên mônH1-5.2-09    
5.3Các kế hoạch hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa,..H1-5.3-01    
5.3Bản đăng ký của học sinh tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpH1-5.3-10    
5.3Câu lạc bộ năng khiếu trong nhà trườngH1-5.3-11    
5.3Các văn băn của cấp có thẩm quyền, các tổ chức xã hội đánh giá, ghi nhận học sinh nhà trường khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpH1-5.3-12    
5.3Sổ công tác ĐộiH1-5.3-02    
5.3Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-5.3-03    
5.3Các sản phẩm của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpH1-5.3-04    
5.3Hình ảnh, video, tư liệu về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpH1-5.3-05    
5.3Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có)H1-5.3-06    
5.3Sổ ghi chép nội dung các cuộc họp chuyên mônH1-5.3-07    
5.3Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn và dự giờH1-5.3-08    
5.3Các văn bản của cấp có thẩm quyền, các tổ chức xã hội đánh giá, ghi nhận học sinh nhà trường khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpH1-5.3-09    
5.4Sổ đăng bộH1-5.4-01    
5.4Sổ phổ cập giáo dục tiểu họcH1-5.4-02    
5.4Kế hoạch tuyển sinh hằng nămH1-5.4-03    
5.4Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-5.4-04    
5.5Sổ đăng bộH1-5.5-01    
5.5Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinhH1-5.5-02    
5.5Báo cáo sơ kết, tổng kếtH1-5.5-03    
5.5Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu họcH1-5.5-04