Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hoài
GV- Tổ phó tổ chuyên môn Trần Thị Hoài
Ngày tháng năm sinh 26/02/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thị trấn Cẩm Xuyên
Điện thoại 01683743140
Email hoaitran.cl2gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách