Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hoài
GV- Tổ phó tổ chuyên môn Trần Thị Hoài
Ngày tháng năm sinh 26/02/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Địa chỉ Thị trấn Cẩm Xuyên
Điện thoại 01683743140
Email hoaitran.cl2gmail.com
Mạng xã hội