Thông tin chi tiết:
Lê Thị Liên
Cán bộ thư viện - thiết bị Lê Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 10/04/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Cao đẳng
Trình độ Cao đẳng
Địa chỉ Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại 0982385433
Email lientv.k30@gmail.com
Mạng xã hội