Thông tin chi tiết:
Lê Thị Liên
Cán bộ thư viện - thiết bị Lê Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 10/04/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Cao đẳng
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại 0982385433
Email lientv.k30@gmail.com
Mạng xã hội