Chiều nay, theo kế hoạch của chuyên môn cũng như kế hoach chuyên đề tổ 1,2,3 đã tổ chức thành công chuyên đề: ' Dạy Tiếng Việt CNG lớp 1." Về tham dự ...